Kontakta Update

Besök oss

Vi håller till i vår terminalsal T-salen som ligger i hus 1 på ITC, Polacksbacken. Adressen är Lägerhyddsvägen 2, Uppsala. Samma byggnad huserar även våra förråd och vår datorhall.

E-post

Bästa sättet att kontakta Update är att maila till vår mailinglista Update@Update.UU.SE som går till i stort sett alla aktiva medlemmar. Listan är modererad, så svar kan dröja något.

För att gå med i mailinglistan, maila update-request@update.uu.se med innehållet subscribe.

För att kontakta styrelsen, maila styrelsen@update.uu.se.

IRC

Vissa medlemmar håller till i vår inofficiella chatkanal #update på EFnet.

Facebook

Update har en Facebooksida. Följ den för att ta del av bilder och statusuppdateringar som medlemmar lägger upp. (Sidan används inte för officiell information om möten och liknande.)

Postadress

Datorföreningen Update
c/o IT-institutionen
Box 337
751 05 Uppsala

Plusgiro m.m.

Plusgironummer: 98 01 45-7 (här betalar du in medlemsavgiften)
Organisationsnummer: 817603-8324