Så blir du medlem i Update

Alla som studerar eller jobbar vid Uppsala universitet eller SLU i Uppsala kan gå med i datorföreningen Update.* Maila oss på styrelsen@update.uu.se så hjälper vi dig!

Medlemsavgiften är för närvarande (år 2021) bestämd** till två nivåer:

Vi uppmanar alla medlemmar som har möjlighet att betala den fulla avgiften, men vill inte exkludera medlemmar med begränsade ekonomiska medel. Minimiavgiften innebär fullvärdigt medlemskap.

Medlemsskapet är per kalenderår, och du betalar alltså en gång per år. Om du går med i Update som ny medlem kan du dock välja att betala enbart för resten av innevarande år till att börja med. (Om du exempelvis går med i Update i slutet av augusti så går det bra att betala 80 kr för september t.o.m. december, och därefter betala 240 kr för följande år om du vill fortsätta vara medlem.)

Så här går du med:

1. Maila styrelsen@update.uu.se med ditt namn, postadress, nuvarande mailadress och ditt val av användarnamn. Var beredd att bevisa att du är studerande eller anställd vid universitetet, till exempel genom att maila oss från din universitetsmail. Du är också välkommen att besöka oss i vår terminalsal.

2. Betala in medlemsavgiften till Plusgiro 98 01 45-7.
(Eller via en betalningsmetod som du har kommit överens om med någon i Updates styrelse.)

3. Slutligen, besök oss i vår terminalsal för att sätta ditt lösenord och få tillgång till ditt Updatekonto.

*  Andra kan bli medlemmar efter att ha gjort en särskild ansökan, men detta är mycket ovanligt. Beviljandet av ett sådant medlemsskap kan bara ske på ett höst- eller vårmöte. Vill du göra en sådan ansökan bör den skickas in till oss på papper, inte via mail. Kontakta oss i styrelsen@update.uu.se för mer info.

**  Avgiften bestäms på höstmötet varje år.